Przedsiębiorstwo rodzinne jako miejsce pracy i rozwoju kariery zawodowej

Justyna Grześ-Bukłaho , Dariusz Zajkowski

Abstract

Family enterprises are a characteristic group of business entities that connect the family sphere with business activities. It causes that these entities are very diverse. The most important criteria characterizing family enterprises are ownership, management and family involvement in the enterprise's activity as well as subsequent succession to subsequent generations. It is noted that due to their family nature, such entities are the source of ethical action, they shape teamwork skills, sensitivity to the needs of others, as well as a sense of community and loyalty. The aim of the article is to systematize knowledge about family enterprises and to get the opinions of employees of a selected company on the functioning of this type of entities as employers. Based on the analysis of literature and source materials, the definitions of a family enterprise were established. The aspect of family enterprises as employers was also analyzed - questionnaire surveys were carried out in a group of 30 employees of the X company.
Author Justyna Grześ-Bukłaho (FEM / DOM)
Justyna Grześ-Bukłaho,,
- Department of Organization and Management
, Dariusz Zajkowski (FEM)
Dariusz Zajkowski,,
- Faculty of Engineering Management
Other language title versionsFamily business as a place of work and development of career
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No1
Pages72-85
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzarządzanie, przedsiębiorstwo rodzinne, kariera zawodowa, praca
Keywords in Englishmanagement, family enterprise, professional career, work
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa rodzinne to charakterystyczna grupa podmiotów gospodarczych, które łączą sferę rodzinną z działalnością biznesową. Powoduje to, iż są to podmioty mocno zróżnicowane. Najważniejsze kryteria charakteryzujące przedsiębiorstwa rodzinne to własność, zarząd oraz zaangażowanie rodziny w działalność przedsiębiorstwa oraz późniejszą sukcesję kolejnym pokoleniom. Odnotowuje się, że względu na swój rodzinny charakter tego typu podmiotów są one źródłem etycznego działania, kształtują umiejętność pracy zespołowej, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, jak również poczucie wspólnoty i lojalności. W oparciu o analizę literatury i materiałów źródłowych ustalone zostały definicje przedsiębiorstwa rodzinnego. Analizie poddano także aspekt przedsiębiorstw rodzinnych jako pracodawców w kontekście miejsca pracy i rozwoju zawodowego. Przeprowadzono badania kwestionariuszowe w grupie 30 pracowników w jednym przedsiębiorstwie.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifier000044786
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?