INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF CO-OPERATION BETWEEN THE COUNTRIES OF THE EASTERN PARTNERSHIP AND THE EUROPEAN UNION

Alexander Bondar , Jerzy Paszkowski

Abstract

This paper concerns the use and analysis of key intellectual capital indicators in the Eastern Partnership countries and Poland. Its purpose is to identify areas of necessary development and opportunities for cooperation between the Eastern Partnership countries, Poland, and in the near future, with the entire European Union. This work uses the analysis and review of recent academic literature, comparing the main intellectual capital indicators in the countries mentioned above. Effective implementation of joint programs with the European Union in the fields of science and education, environmental protection, as well as in the field of tourism and hospitality can be based on the joint use of intellectual capital in Poland and all other Eastern Partnership countries. Relying on intellectual capital allows for the creation of a “good economic neighborhood" zone in the Eastern part of the European Union, in order to strengthen stability and harness the mutual benefits of cooperation and social and economic progress.
Author Alexander Bondar
Alexander Bondar,,
-
, Jerzy Paszkowski (FEM / DMEcon)
Jerzy Paszkowski,,
- Division of Managerial Economics
Journal seriesPolish Journal of Management Studies, ISSN 2081-7452, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol20
No1
Pages78-91
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkapitał intelektualny, współpraca, rozwój społeczny i gospodarczy, wskaźniki
Keywords in Englishintellectual capital, cooperation, social and economic development, indicators
ASJC Classification1403 Business and International Management; 1407 Organizational Behavior and Human Resource Management; 1408 Strategy and Management
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy wykorzystania i analizy kluczowych wskaźników kapitału intelektualnego w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Polsce. Jego celem jest identyfikacja obszarów niezbędnego rozwoju i możliwości współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego, Polską, aw niedalekiej przyszłości, z całą Unią Europejską. W pracy wykorzystano analizę i przegląd najnowszej literatury akademickiej, porównując główne wskaźniki kapitału intelektualnego w wyżej wymienionych krajach. Skuteczne wdrażanie wspólnych programów z Unią Europejską w dziedzinie nauki i edukacji, ochrony środowiska, a także turystyki i hotelarstwa może opierać się na wspólnym wykorzystaniu kapitału intelektualnego w Polsce i we wszystkich innych krajach Partnerstwa Wschodniego. Poleganie na kapitale intelektualnym pozwala na stworzenie strefy „dobrego sąsiedztwa gospodarczego” we wschodniej części Unii Europejskiej, w celu wzmocnienia stabilności i wykorzystania wzajemnych korzyści współpracy i postępu społecznego i gospodarczego.
DOIDOI:10.17512/pjms.2019.20.1.07
URL https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=196817
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication, Journal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.803
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?