Analiza parametrów mechaniki pękania w warunkach I modelu obciążenia betonu

Anna Bernatowicz , Andrzej Kazberuk

Abstract

Nowadays fibre concrete, as one of the concrete`s composites, is still developing. The major idea of sustainable development deals with durability of constructions. Fibres in concrete improve resistant to cracks and by that increase durability. Taking this phenomenon into consideration, the knowledge of fracture mechanics parameters is really important. The aim of this paper was to determine the influence of basalt fibres addition to stress intensity factor and crack opening displacement (COD). Concrete discs 150 mm width and 50 mm thick with crack length’s 15, 45 or 75 mm were studied. Load was applied according to opening mode. Zwick/Roell Z250 machine was used in the experiment. Samples without fibres behave as quasi– –brittle but these ones with fibres worked more like quasi–plastic material. Results were very diversified, because of heterogenic structure of concrete and the fibres tendency to fuse.
Author Anna Bernatowicz (FCEE)
Anna Bernatowicz,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
, Andrzej Kazberuk (FME / DMACS)
Andrzej Kazberuk,,
- Department of Mechanics and Applied Computer Science
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo., ISSN 0860-7214, e-ISSN 0526-5916, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No24
Pages19-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółczynnik intensywności naprężeń, COD, próba brazylijska
Keywords in Englishstress intensity factor, COD, Brazilian test
Abstract in PolishWedług najnowszych prognoz, fibrobetony jako jeden z kompozytów betonowych będą stale rozwijane. Kluczowa dla budownictwa idea zrównoważonego rozwoju zakłada bowiem tworzenie trwałych konstrukcji. Dodatek zbrojenia rozproszonego do betonu poprawia jego odporność na pękanie, a tym samym wydłuża okres eksploatacji. Znajomość parametrów mechaniki pękania jest więc tu kluczowa. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu dodatku włókien bazaltowych do betonu na wartości współczynnika intensywności napężeń oraz wielkość rozwarcia szczeliny (tzw. COD). Badania przeprowadzone zostały przy użyciu betonowych dysków o średnicy 150 mm i grubości 50 mm ze wstępnie uformowanymi szczelinami o długości 15, 45 lub 75 mm. Próby były prowadzone w warunkach I modelu obciążenia z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z250. Otrzymane wyniki wskazują na zmianę charakteru pracy badanych elementów. Próbki bez włókien wykazywały typowo quasi–kruche cechy betonu, natomiast wraz ze wzrostem ilości dodawanego zbrojenia rozproszonego nabierały one cech quasi–plastycznych. Zależność ta nie była jednak jednoznaczna dla wszystkich próbek, co wynikało z heterogenicznej struktury betonu oraz tendencji do zbrylania się włókien.
DOIDOI:10.17512/znb.2018.1.03
URL http://www.znb.bud.pcz.pl/Autor-Andrzej-Kazberuk/123207
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?