The Role of Cooperative Bank in the Development of Agricultural Holding Based on the Example of the Bielsk Podlaski County

Mikołaj Jalinik , Krzysztof Łukaszuk

Abstract

Subject and purpose of work: The aim of the work is to define the importance of banks in the development of agricultural holdings and the role they play in rural environment. Materials and methods: The relevant material was analysed on the basis of domestic literature concerning a range of banking products offered to natural and legal persons and by the inductivedeductive method. Results: The source of data used for conducting the analyses and drawing conclusions is the information obtained from the Cooperative Bank in Bielsk Podlaski. Conclusions: 1. The goal of cooperative banks is to provide the inhabitants of villages with access to banking services, including credits with attractive interest rates. 2. The services of a cooperative bank are most frequently used by farmers, craftsmen and teachers. 3. In Poland, cooperative banks operate on the basis of: the Foreign Exchange Act, the Payment Services Act, the Act on Freedom of Economic Activities, the Act on the National Bank of Poland, the Act on the National Guarantee Fund, the Law on Bankruptcy and the Rehabilitation Act, as well as on the resolutions of the Management Board of the National Bank of Poland.
Author Mikołaj Jalinik (FF)
Mikołaj Jalinik,,
- Bialystok University of Technology Faculty of Forestry, Hajnówka Campus
, Krzysztof Łukaszuk
Krzysztof Łukaszuk,,
-
Other language title versionsRola banku spółdzielczego w rozwoju gospodarstw rolnych na przykładzie powiatu Bielsk Podlaski
Journal seriesStudia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies, ISSN 2083-3725, e-ISSN 2451-182X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol12
No2
Pages146-157
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbanki spółdzielcze, gospodarstwa rolne, powiat Bielsk Podlaski, struktura banku
Keywords in Englishcooperative banks, agricultural holdings, the Bielsk Podlaski county, bank structure
Abstract in PolishPrzedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest określenie znaczenia banków w rozwoju gospodarstw rolnych i roli, jaką spełniają w środowisku wiejskim. Materiały i metody: Do opracowania materiału zastosowano metodę analizy literatury krajowej dotyczącej oferty produktów bankowych dla osób fizycznych i prawnych oraz metodę indukcyjnodedukcyjną. Wyniki: Źródłem danych do analizy i wnioskowania są informacje pozyskane z Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim. Wnioski: 1. Celem banków spółdzielczych jest zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do usług bankowych, w tym kredytów o atrakcyjnym oprocentowaniu. 2. Z usług banku spółdzielczego najczęściej korzystają rolnicy, rzemieślnicy i nauczyciele. 3. Banki spółdzielcze działają w oparciu o: ustawę prawo dewizowe, ustawę o usługach płatniczych, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę o Narodowym Banku Polskim, ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę prawo upadłościowe i naprawcze, a także uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
DOIDOI:10.2478/ers-2019-0014
URL http://www.ers.edu.pl/Numer-2-2019,7526
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski , pl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?