Innowacyjność projektów turystycznych. Przyczynek do badań

Elżbieta Szymańska , Marta Małecka-Dobrogowska

Abstract

The main requirement for projects is the implementation of innovations. The scientific problem undertaken in the article are innovations implemented as part of tourist projects at the local level. The aim of the research is to diagnose and define the nature of innovation in local tourism projects. In addition, two specific objectives have been formulated: • C1 – Separating innovation in local tourist projects, • C1 – Presentation of good innovation management practices in completed tourism projects. The tourist projects carried out in the Podlasie voivodship were subject to research. The research puts forward two hypotheses: • H – Innovation implemented most often thanks to tourist projects implemented in the Podlasie Voivodship is organizational innovation, referring mainly to new forms of cooperation. The following research methods were used to implement the set goals and to verify the hypothesis: comparative analysis, participant observation and case study. The contribution to the theory of economic sciences is to identify innovations occurring in local projects and to indicate good practices of managing them as part of international cooperation. The obtained results are also of application nature and should be used during the preparation and implementation of tourist projects.
Author Elżbieta Szymańska (FEM / DTE)
Elżbieta Szymańska,,
- Department of Tourism Economy
, Marta Małecka-Dobrogowska (FEM)
Marta Małecka-Dobrogowska,,
- Faculty of Engineering Management
Other language title versionsTourism Projects Innovativeness
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (0 pkt)
Issue year2019
Vol20
No20-cz.2
Pages171-186
Publication size in sheets8.55
Keywords in Englishtourism project, innovations,Podlasie Voivodship
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę analizy turystycznych projektów lokalnych pod kątem wnoszonych przez nie innowacji. W badaniach zrealizowano oba postawione cele, a mianowicie sklasyfikowano innowacje występujące w turystycznych projektach lokalnych realizowanych od roku 2013 na obszarze województwa podlaskiego oraz przedstawiono dobre praktyki ich realizacji oraz zarządzania innowacjami. Każdy z przedstawionych projektów jest odpowiedzią na lokalny problem. Oprócz zakładanych w nich produktów i rezultatów dzięki współczesnemu podejściu do zarządzania, wielości dyscyplin, które kumulują się w tych lokalnych inicjatywach, są one dowodem na działalność prospołeczną, zanurzoną w lokalnym otoczeniu społeczno- -gospodarczym. W badaniach dokonano pozytywnej weryfikacji założonej hipotezy, gdyż wykazano, że wśród innowacji, jakie wnoszą projekty turystyczne, dominują innowacje organizacyjne (11 w 28 projektach). Wkładem do teorii nauk ekonomicznych jest identyfikacja innowacji występujących w projektach lokalnych oraz wskazanie dobrych praktyk zarządzania nimi w ramach współpracy międzynarodowej. Rekomendacją do dalszych badań będzie ich pogłębianie szczególnie w zakresie zarządzania innowacjami w kontekście szeroko zakrojonej współpracy (innowacje otwarte). Badania mają również walor aplikacyjny, gdyż pokazują dobre praktyki, ze wszech miar godne naśladowania przez podmioty ubiegające się o dofinasowanie realizacji innowacyjnych projektów lokalnych.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf
Internal identifier000045430
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 14.0
Ministerial score = 5.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?