Porównanie aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studentów Politechniki Białostockiej

Mariola Król , Teresa Stawińska , Jolanta Grażyna Zuzda , Robert Latosiewicz

Abstract

The association rules are methods of extracting significant relationships between data in the process of extraction knowledge from large information systems. However, not every rule creates the association rule. An important element of the extracted dependences are measures evaluating them. They allow the user of the information system to thoroughly analyze received correlations between the antecedent and the consequent. It is important that relationships, extracted from the information system, are supported by many measures, because using only one of them – ex. confidence – can also present untrue relationships. The multimarked assessment of rules allows to determine which knowledge base transactions of the information system will provide a useful knowledge to the client. In the work, the author presented a historical outline of the formation problem of association rules, the definition of association rules, their basic measures and the basic algorithm of creating them. The complement to this theory is the association analysis of patients with Chronic Kidney Disease using WEKA software and the Apriori algorithm. It includes selected association rules with the interpretation of their measures.
Author Mariola Król
Mariola Król,,
-
, Teresa Stawińska
Teresa Stawińska,,
-
, Jolanta Grażyna Zuzda (FEM / DTE)
Jolanta Grażyna Zuzda ,,
- Department of Tourism Economy
, Robert Latosiewicz
Robert Latosiewicz,,
-
Pages150-160
Publication size in sheets0.5
Book Wrzyszcz Barbara, Alicja Danielewska (eds.): Biomedycyna i zagadnienia pokrewne. Tom 2, 2019, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65932-71-6, 212 p.
Keywords in Polishreguły asocjacyjne, zaufanie, wpływ, skok, przekonanie do reguły
Keywords in English association rules, confidence, leverage, lift, conviction
Abstract in PolishReguły asocjacyjne są metodą wydobywania istotnych związków między danymi w procesie eksploracji wiedzy z dużych systemów informacyjnych. Jednak nie każda reguła tworzy regułę asocjacyjną. Ważnym elementem wydobytych zależności są miary je oceniające. Pozwalają one użytkownikowi systemu informacyjnego na dokładną analizę otrzymanych korelacji pomiędzy poprzednikiem i następnikiem. Ważnym jest, aby wydobyte z systemu informacyjnego związki były poparte wieloma miarami, gdyż jedna, najczęściej stosowana do oceny reguł asocjacyjnych miara, zaufanie do reguły, może prezentować też nieprawdziwe związki. Dopiero wielomiarowa ocena reguł pozwala stwierdzić, które transakcje bazy wiedzy systemu informacyjnego będą stanowić przydatną klientowi wiedzę. W pracy pokrótce został przedstawiony zarys historyczny powstawania zagadnienia reguł asocjacyjnych, definicja reguł asocjacyjnych, ich podstawowe miary oraz podstawowy algorytm tworzenia reguł asocjacyjnych. Dopełnieniem tej teorii jest analiza asocjacyjną danych pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek z wykorzystaniem oprogramowania WEKA i algorytmu Apriori. W jej ramach zaprezentowano wybrane reguły asocjacyjne wraz z interpretacją ich miar.
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?