Założenia konstrukcyjne wieloemiterowego źródła SSL do okresowej kontroli metrologicznej fotometrów

Mateusz Prorok

Abstract

Periodic control procedures of photometers have remained unchanged for many years. Modern lighting technology uses light sources whose spectral characteristics significantly differ from distribution used for calibration of meters. A numerical estimation of radiator colorimetric parameters doesn’t determine in any way the photometer head error resulting from relative optic power per wavelength varied from the referential A illuminate. Sources with identical closest colour temperature but different spectral distribution give various photometer answers. The deviation increases along with the imperfection of the spectral detector response matching in relation to the V() curve. The influence of matemarism is included in ISO/CIE 19476 standard, which imposes periodic spectral characteristics control using narrowband stimulations. This article discusses the structural basis of the source which will meet the requirements of the above-mentioned standard and provide coherent results for the research conducted in diverse laboratories. (Design assumptions of multi-emitter SSL source for periodic metrological control of photometers).
Author Mateusz Prorok (FEE)
Mateusz Prorok,,
- Faculty of Electrical Engineering
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No7
Pages89-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtemperatura barwowa, metameryzm, LED, punkty chromatyczności, mieszanie barw, niepewność pomiaru, gama barw
Keywords in Englishcolour temperature, metamerism, LED, chromaticity points, colour mixing, uncertainty measurement, gamut
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishProcedury okresowej kontroli fotometrów pozostają niezmienione od wielu lat. Współczesna technika oświetleniowa stosuje źródła światła, których charakterystyki widmowe znacznie odbiegają od rozkładów temperaturowych stosowanych podczas wzorcowania mierników. Liczbowe oszacowanie parametrów kolorymetrycznych promiennika w żaden sposób nie określa wpływu na błąd odpowiedzi głowicy fotometru wynikający z rozkładu spektralnego różnego od referencyjnego i luminantu A. Źródła o identycznych temperaturach barwowych najbliższych lecz odmiennych rozkładach widmowych dają różne odpowiedzi fotometru, których odchylenie rośnie z niedoskonałością dopasowania widmowego detektora do krzywej V(). Wpływ metameryzmu zauważa norma ISO/CIE 19476 narzucając okresowe sprawdzanie charakterystyki widmowej fotometru przy użyciu wąskopasmowych pobudzeń. W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne źródła, które spełniłoby wymagania powołanej normy, jak również dawałoby zbieżne wyniki badań wykonanych w różnych laboratoriach.
DOIDOI:10.15199/48.2019.07.19
URL http://pe.org.pl/articles/2019/7/19.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?