Świadomość proekologiczna w zakresie zaśmiecania terenów leśnych

Joanna Pietrzak-Zawadka , Radosław Lewoń

Abstract

The aim of the study is to show society's pro-environmental awareness in the field of forest littering. The research, using the survey technique, was conducted at the beginning of 2019 among 451 people. The survey recipients were people representing various social groups. The respondents often used various forms of recreation in valuable natural areas, paying attention to rubbish left in these areas. The study showed a high public awareness of the problem of forest environment pollution. The respondents pointed out the main role of broadly understood ecological education in changing the basis for the littering of valuable natural areas. According to respondents, social media play an important role in popularizing good practices in the field of forest environment protection and cleaning up the environment.
Author Joanna Pietrzak-Zawadka (FCEE)
Joanna Pietrzak-Zawadka,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
, Radosław Lewoń
Radosław Lewoń,,
-
Other language title versionsEnvironmental awareness in the field of littering of forest areas
Pages82-92
Publication size in sheets0.5
Book Dawidowicz Luiza , Cłapa Tomasz (eds.): Nauka dla środowiska, vol. 4, 2020, Wydawnictwo Naukowe GSP, ISBN 978-83-952571-2-4, 131 p.
Keywords in Polishzaśmiecanie terenów leśnych, edukacja leśna, media społecznościowe w edukacji leśnej
Keywords in Englishforest littering, forest education, social media in forest education
Abstract in PolishCelem opracowania jest ukazanie świadomości prośrodowiskowej społeczeństwa w zakresie zaśmiecania terenów leśnych. Badania, z wykorzystaniem techniki ankiety, przeprowadzone zostały na początku 2019 roku wśród 451 osób. Odbiorcami ankiety były osoby reprezentujące różne grupy społeczne. Ankietowani często korzystali z różnych form rekreacji na terenach przyrodniczo cennych, zwracali uwagę na pozostawione na tych terenach śmieci. Badanie wykazało dużą świadomość społeczeństwa dotyczącą problemu zanieczyszczania środowiska leśnego. Badani wskazali główną rolę szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w zmianie podstawy wobec zaśmiecania terenów przyrodniczo cennych. Dużą rolę, według respondentów, w popularyzacji dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska leśnego oraz sprzątania środowiska odgrywają media społecznościowe.
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 01-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?