The problem of the architectural adaptations of synagogues in north-eastern Poland

Piotr Robert Trojniel

Abstract

The intention of the subject is to analyse and evaluate examples of the adaptive reuse of synagogal architecture in the area of north-eastern Poland. Several dozen synagogues survived the period of wartime destruction and genocide in these areas, constituting a testimony to the presence of Jewish people there. Both the Holocaust and emigration led to a situation in which these buildings found themselves without owners after the war. During the post-war reconstruction, the problem of their adaptation to new functions arose.
Author Piotr Robert Trojniel (FA / DALC)
Piotr Robert Trojniel,,
- Division of Architecture of Local Cultures
Journal seriesCzasopismo Techniczne, ISSN 0011-4561, e-ISSN 2353-737X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No8
Pages83-94
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishadaptacja architektury, synagoga
Keywords in Englisharchitectural adaptation, synagogue
Abstract in PolishPodstawowym zamierzeniem artykułu było poddanie analizie i ocenie przykładów adaptacji pożydowskiej architektury sakralnej na obszarze północno-wschodniej Polski. Czas zniszczeń i zagłady wojennej na tych terenach przetrwało w różnym stanie kilkadziesiąt budynków synagog będących świadectwem obecności Żydów na tych terenach. Holocaust i emigracja sprawiły, że po wojnie zabrakło właścicieli tych obiektów, a w czasach odbudowy powojennej pojawił się problem ich przystosowania do nowego przeznaczenia. Przekrój nowych funkcji w adaptowanych obiektach jest zaskakująco szeroki.
DOIDOI:10.4467/2353737XCT.19.081.10860
URL http://www.ejournals.eu/autorzy/99999912604/Piotr-Trojniel/
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?