The problem of the architectural adaptations of synagogues in north-eastern Poland

Piotr Robert Trojniel

Abstract

The intention of the subject is to analyse and evaluate examples of the adaptive reuse of synagogal architecture in the area of north-eastern Poland. Several dozen synagogues survived the period of wartime destruction and genocide in these areas, constituting a testimony to the presence of Jewish people there. Both the Holocaust and emigration led to a situation in which these buildings found themselves without owners after the war. During the post-war reconstruction, the problem of their adaptation to new functions arose.
Autor Piotr Robert Trojniel (WA/KPA)
Piotr Robert Trojniel
- Zakład Architektury Kultur Lokalnych
Tytuł czasopisma/seriiCzasopismo Techniczne, ISSN 0011-4561, e-ISSN 2353-737X, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Tom116
Nr8
Paginacja83-94
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,55
Słowa kluczowe w języku polskimadaptacja architektury, synagoga
Słowa kluczowe w języku angielskimarchitectural adaptation, synagogue
Streszczenie w języku polskimPodstawowym zamierzeniem artykułu było poddanie analizie i ocenie przykładów adaptacji pożydowskiej architektury sakralnej na obszarze północno-wschodniej Polski. Czas zniszczeń i zagłady wojennej na tych terenach przetrwało w różnym stanie kilkadziesiąt budynków synagog będących świadectwem obecności Żydów na tych terenach. Holocaust i emigracja sprawiły, że po wojnie zabrakło właścicieli tych obiektów, a w czasach odbudowy powojennej pojawił się problem ich przystosowania do nowego przeznaczenia. Przekrój nowych funkcji w adaptowanych obiektach jest zaskakująco szeroki.
DOIDOI:10.4467/2353737XCT.19.081.10860
URL http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-8/art/14668/
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Języken angielski
LicencjaUznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA)
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 11-05-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?