Zmiany zawartości Cr w glebach użytkowanych rolniczo w zlewni rzeki Bug (Polska)

Urszula Tarasiuk

Abstract

Most trace elements readily accumulate in the soil, forming sparingly soluble mineral and organic combinations. In optimal conditions, the elements are mobile, which means that they are also difficult to access for plants. However, there are factors that have a positive impact on their availability. Such factors include, above all, very high concentrations of a given metal in the environment and acidic soil reaction (Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999, Lityński T. Jurkiewicz H., 1982, Developments in plant and soil Systems). The purpose of this article is to evaluate and analyze the content of chromium in soils used for agriculture in the Bug river basin. The analysis was based on the results obtained as part of the State Environmental Monitoring in the years 1995-2015, which were carried out by the Institute of Cultivation and Fertilization and Soil Science in Puławy. Soil samples were taken from the surface reaching the size of approx. 100 m2, from the depth of 0-20 cm (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). Calculated mean chromium contents in soil samples ranged from 4.10 ± 0.96 mg · kg-1 to 19.24 ± 4.96 mg · kg-1. The minimum nickel content was recorded in 2015, in Polatycze at 3.00 mg · kg-1. In turn, the maximum concentration of chromium within the Bug river basin reached the value of 25.60 mg · kg-1 in 2005, in the town of Józefin
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages293-302
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019 : Nauki Przyrodnicze i Medyczne, vol. Cz. 2, 2019, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-953882-1-7, [978-83-953882-0-0], 325 p.
Keywords in Polishgleba użytkowana rolniczo, chrom, zlewnia,rzeka Bug
Keywords in Englishused agricultural soil, chrome, catchment, Bug river
Abstract in PolishWiększość pierwiastków śladowych łatwo akumuluje się w glebie, tworząc trudno rozpuszczalne połączenia mineralne i organiczne. W warunkach optymalnych pierwiastki są ruchliwe, oznacza to, że są również trudnodostępne dla roślin. Istnieją jednakże czynniki wpływające pozytywnie na ichdostępność. Do takichczynników zaliczamy przede wszystkim bardzo wysoką koncentracje danego metaluw środowisku i kwaśny odczyn gleby (Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999, Lityński T. Jurkiewicz H., 1982, Developments in plant and soil Systems). Celem owego artykułu jest ocena i analiza zawartości chromu w glebach użytkowanych rolniczo w dorzecza rzeki Bug. Analize wykonanow oparciu ootrzymane wyniki zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 1995-2015, które zostały przeprowadzone przez Instytut Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Próbki gleby pobrano z powierzchni osiągającej wielkość ok. 100 m2,, z głębokości 0-20 cm (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). Obliczone średnie zawartości chromu w próbkach gleby mieściły się w zakresie od 4,10 ± 0,96 mg·kg-1do 19,24 ± 4,96 mg·kg-1. Minimalną zawartość niklu odnotowano w 2015 roku, w miejscowości Polatycze na poziomie 3,00 mg·kg-1. Z kolei maksymalna koncentracja chromu w obrębie zlewni rzeki Bugosiągneła wartość 25,60 mg·kg-1 w 2005 roku, w miejscowości Józefin
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?