Zmiana stawek robocizny kosztorysowej i cen podstawowych materiałów na rynku inwestycji drogowych w latach 2016 - 2018

Ewa Ołdakowska

Abstract

Change in labour and material costs is an unavoidable change in the value of the entire investment, not only the road investment. In addition to the changes, the dynamics of those changes is also important, allowing for forecasting and estimating the future costs. The paper presents changes in the cost estimate labour rates and prices of basic materials used for road construction in years 2016 - 2018
Autor Ewa Ołdakowska (WBiNoŚ/KBiID)
Ewa Ołdakowska
- Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
Tytuł czasopisma/seriiMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr5
Paginacja58-59
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,30
Słowa kluczowe w języku polskimrobocizna, stawka, materiał budowlany, cena, zmiana cen, koszt, inwestycja drogowa
Słowa kluczowe w języku angielskimlabour, rate, labour cost, building material, price, change in prices, cost, road investment
Streszczenie w języku polskimZmiana kosztów pracy i materiałów to nieunikniona zmiana wartości całej inwestycji, nie tylko drogowej. Oprócz zmian ważna jest też dynamika tych zmian, która pozwala na prognozowanie i szacowanie przyszłych kosztów. W artykule zaprezentowano zmiany stawek robocizny kosztorysowej i podstawowych materiałów wykorzystywanych do budowy dróg w latach 2016 - 2018.
DOIDOI:10.15199/33.2019.05.12
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?