Prędkość chwilowa vs. prędkość odcinkowa na drogach zamiejskich

Robert Ziółkowski

Abstract

The speed of vehicles is one of the basic parameters of the road and street network functionality and traffic quality assessment. Such an assessment is based on the use of information about instantaneous speed which is to reflect the influence of basic characteristics of road’s cross-section and surroundings, such as: width of the lane or type and shoulder width. On the other hand road curvature which is an essential factor for evaluation of rural roads is being omitted. The article presents selected results of spot and sectional speed measurements conducted on rural sections of voivodeship roads located in the Podlasie voivodship. For the instantaneous velocity measurements an automatic operating inmicrowave bands RTMS Autoscope recorder was used and for the measurement of the sectional speed a set of two cameras registering and reading number plates were applied.
Author Robert Ziółkowski (FCEE / DCRE)
Robert Ziółkowski,,
- Department of Construction and Road Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Issue year2019
No5
Pages50-51
Keywords in Polishprędkość chwilowa; prędkość odcinkowa; drogi wojewódzkie
Keywords in Englishspot speed; sectional speed; regional roads
Abstract in PolishPrędkość pojazdów jest jednym z podstawowych parametrów oceny funkcjonalności sieci drogowo-ulicznej i jakości ruchu. Ocena taka bazuje na informacji prędkości chwilowej, która ma odzwierciedlać wpływ podstawowych charakterystyk przekroju poprzecznego drogi i jej otoczenia, takich jak szerokość pasa ruchu czy typ i szerokość pobocza. Z drugiej strony pomija się istotny, w przypadku dróg zamiejskich, czynnik, jakim jest krętość drogi. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań prędkości chwilowej i odcinkowej na zamiejskich odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych w województwie podlaskim. W pomiarach prędkości chwilowej wykorzystano automatyczny mikrofalowy rejestrator RTMS Autoscope, a w pomiarach prędkości odcinkowej zestaw dwóch kamer rejestrujących i odczytujących tablice rejestracyjne.
DOIDOI:10.15199/33.2019.05.09
URL https://www.materialybudowlane.info.pl/pl/12030
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?