Risk of Fire Due to Improper Protection of Low Voltage Protection Devices

Jarosław Michał Wiater

Abstract

On the basis of preliminary tests conducted on well protected surge protection devices (SPD) it was established that the circuit breakers used for this purpose do not always fulfll their task. This applies to both circuit breakers and fuses. More thorough theoretical considerations and laboratory tests must be carried out to explain this problem. This conclusion drownfrom from selected attempts is intended to indicate the grvity of the problem.
Author Jarosław Michał Wiater (FEE / DTEE)
Jarosław Michał Wiater,,
- Department of Telecommunications and Electronic Equipment
Other language title versionsRyzyko pożaru powodowane niewłaściwym sposobem dobezpieczania ograniczników przepięć niskiego napięcia
Journal seriesAUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, ISSN 2082-4149, (0 pkt)
Issue year2019
Vol10
No3
Pages24-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishogranicznik przepięć, dobór, koordynacja energetyczna, dobezpieczanie ograniczników przepięć, zagrożenie pożarowe
Keywords in EnglishSurge protection devices (SPD), selection, energy coordination, additional protection of SPD, fre hazard
Abstract in PolishNa podstawie wstępnych prób przeprowadzonych na dobezpieczonych ogranicznikach przepięć stwierdzono, że aparaty elektryczne użyte do tego celu nie zawsze spełniają swoją rolę. Dotyczy to zarówno wyłączników nadprądowch oraz bezpieczników topikowych. Szersze rozważania teoretyczne oraz badania laboratoryjne muszą być przeprowadzone w celu wyjaśnienia tego problemu. Niniejszy komunikat z wybranych prób ma na celu zasygnalizowanie wagi problemu.
DOIDOI:10.17274/AEZ.2019.37.03
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?