Wpływ parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła okien wieloskrzydłowych

Walery Jezierski , Joanna Borowska

Abstract

Okno składa się z kilku elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanych wartościach parametrów fizykalnych. Istnieje potrzeba opracowania uniwersalnego algorytmu do obliczania współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej. Celem artykułu jest analiza współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w zależności od wybranych czynników. Tematem artykułu jest określenie wpływu fizykalnych właściwości cieplnych elementów stolarki okiennej (współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug; współczynnik przenikania ciepła ramy Uf; liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego ψg,f) na współczynnik przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego. Wyznaczono optymalne wartości parametrów dla wieloskrzydłowej stolarki okiennej, są to: Ug =0,30 W/(m2·K); Uf =0,80 W/(m2·K); ψg,f =0,03 W/(m·K); r=1. Wielkości te pozwalają na osiągnięcie minimalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw,min=0,493 W/(m2·K).
Author Walery Jezierski (FCEE / DSEEC)
Walery Jezierski,,
- Department of Spatial Economy and Energy-Efficient Construction
, Joanna Borowska (FCEE)
Joanna Borowska,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900, (0 pkt)
Issue year2019
No3
Pages106-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółczynnik przenikania ciepła, stolarka okienna, okna wieloskrzydłowe, model matematyczny, analiza regresyjna
DOIDOI:10.15199/9.2019.3.4
Internal identifier000045364
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 10.0
Ministerial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?