Kompetencje miękkie, a wyzwania przedsiębiorstw 4.0

Mariusz Gorustowicz

Abstract

The contemporary dynamic world is omnipresent technological development. The fourth industrial revolution known as Industry 4.0 introduces a series of technological changes, and consequently social, not only in everyday life, but also for the functioning of enterprises. Challenges for change are ambitious and companies must carry them out reliably and quickly. But enterprises are primarily human capital (employees) with their range of interpersonal competencies, both hard (including qualifications, knowledge, entitlement) and soft (planning, motivating, creativity). It is soft skills that acquire a significant meaning for the human resources of enterprises. Already not only qualifications and knowledge are included in the price, but above all the ability to manage oneself, including the efficiency of planning, managing the time of dealing with emotions and stress, as well as creativity or emotional intelligence. The search for a worker with the characteristics is currently very difficult, especially for enterprises 4.0, who having often advanced technology, can win the fight for clients on the market if they have a qualified staff with a range of soft skills necessary for effective and efficient cooperation.
Author Mariusz Gorustowicz (FEM / DPM)
Mariusz Gorustowicz,,
- Department of Production Management
Other language title versionsSoft skills and enterprise challenges 4.0
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No3
Pages68-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompetencje miękkie, kompetencje pracownika, przemysł 4.0, przedsiębiorstwo 4.0
Keywords in Englishsoft skills, employee competences, industry 4.0, enterprise 4.0
Abstract in PolishWspółczesny dynamiczny świat to wszechobecny rozwój technologiczny. Czwarta rewolucja przemysłowa określana mianem Przemysłu 4.0 wprowadza szereg zmian technologicznych, a w konsekwencji społecznych, nie tylko w życiu codziennym, ale też dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wyzwania dotyczące zmian są ambitne i przedsiębiorstwa muszą je przeprowadzić rzetelnie i szybko. Ale przedsiębiorstwa to przede wszystkim kapitał ludzki (pracownicy) z ich zakresem kompetencji interpersonalnych, zarówno twardych (m.in. kwalifikacje, wiedza, uprawnienie) jak i miękkich (m.in. planowanie, motywowanie, kreatywność). To kompetencje miękkie nabierają znaczącego znaczenia dla kadr przedsiębiorstw. Już nie tylko kwalifikacje i wiedza są w cenie, ale przede wszystkim umiejętności zarządzania sobą samym, w tym sprawnością planowania, zarządzania czasem radzenia sobie z emocjami i stresem, a także kreatywnością czy też inteligencją emocjonalną. Poszukiwanie pracownika z podanymi cechami staje się obecnie bardzo trudne, szczególnie dla przedsiębiorstw 4.0 które posiadając niejednokrotnie zaawanasowana technologię, mogą wygrać walkę o klienta na rynku, jeżeli będą dysponować wykwalifikowaną kadrą z szeregiem kompetencji miękkich, niezbędnych do efektywnego i skutecznego współdziałania.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?