Modern architecture-public buildings

Dorota Gawryluk , Maciej Kłopotowski

Abstract

n/a
Autor Dorota Gawryluk (WBiNoŚ/KKB)
Dorota Gawryluk
- Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
, Maciej Kłopotowski (WBiNoŚ/KKB)
Maciej Kłopotowski
- Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
Paginacja7-27
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1,00
Książka Krawczyk Dorota (red.): Buildings 2020+ : Constructions, materials and installations, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-70-3, [978-83-65596-71-0], 249 s., DOI:10.24427/978-83-65596-71-0 978-83-65596-70-3 Buildings-2020-part1-04-02-2019-1.pdf / 9.11 MB
978-83-65596-70-3 Buildings-2020-part1-04-02-2019-1.pdf / 9.11 MB / Brak informacji o licencji
DOIDOI:10.24427/978-83-65596-71-0_1
URL https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Buildings-2020-part1-04-02-2019-1.pdf
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Języken angielski
LicencjaUznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 23-03-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?