Analiza właściwości magnetycznych cienkowarstwowych materiałów z przewodzącą strukturą periodyczną

Adam Steckiewicz , Bogusław Butryło

Abstract

The paper demonstrates the application of the finite-difference method combined with integral vector field formulation to calculate the magnetic field distribution in thin-film structures, which form nonhomogeneous layers of the laminar materials. An exemplar geometries of periodic elements were presented and solved both by the finite-element and finite-difference method, to estimate elements self-inductance. The accuracy of the proposed difference-integral 2D model in relation to differential 3D model were characterized. (Analysis of the magnetic properties of the thin-film materials with a conductive periodic structure).
Author Adam Steckiewicz (FEE / DTEM)
Adam Steckiewicz,,
- Department of Theoretical Electrotechnics and Metrology
, Bogusław Butryło (FEE / DTEM)
Bogusław Butryło,,
- Department of Theoretical Electrotechnics and Metrology
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No5
Pages129-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktury periodyczne, indukcyjność własna, pole magnetyczne, analiza numeryczna
Keywords in Englishperiodic structures, self-inductance, magnetic field, numerical analysis
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW pracy zaproponowano wykorzystanie metody różnic skończonych i całkowego sformułowania pola wektorowego do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w cienkowarstwowych strukturach, formujących niejednorodne warstwy materiałów laminarnych. Zaprezentowano przykładowe geometrie elementów periodycznych, które obliczano przy wykorzystaniu metod elementów i różnic skończonych, a także określono ich indukcyjność. Scharakteryzowano dokładność proponowanego modelu różnicowo-całkowego 2D w odniesieniu do różniczkowego modelu 3D.
DOIDOI:10.15199/48.2019.05.31
URL http://pe.org.pl/articles/2019/5/31.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?